ALLT INOM TEKNISK ISOLERING

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler 
och används idag både inom industrin och i byggnader. 
 Teknisk isolering används av flera anledningar, bland annat för att: 
 · Minska värme- och kylförluster 
 · Förhindra legionella 
 · Förhindra kondensbildning 
 · Begränsa brandspridning 
 · Dämpa ljud 
 · Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador 
 · Spara pengar  
 · Sist men inte minst för att minska miljöpåverkan
 
 Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och 
energibesparing i industriprocesser.Vad vi gör

 • VVS isolering 
 • Armaflex 
 • Ventilationsisolering 
 • Brandtätningar 
 • Plåtjobb 
 • Projektkalkylering

Uthyrning av personal

  Kontakta oss för uthyrning av personal
 • Ventilationsmontörer
 • Isoleringsmontörer
 • Plåtslagare